Політика конфіденційності

Веб-сайту NOO IT SCHOOL (https://nooitschool.com/)Загальні положення
Noo IT School – некомерційний проект Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» з проведення безкоштовних IT курсів серед молоді (зокрема студентів Закладів вищої освіти) у різних бізнес напрямках (digital marketing, product management, analytics та ін.), з метою сприяння становленню, використанню та поширенню знань про ІТ та пов’язаними із ІТ сферою науками, формування фундаментальних навичок в ІТ, зокрема створення власних наукоємних та комерційних продуктів, а також забезпечення інтелектуального розвитку молоді та суспільства в цілому.
ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (надалі – Ми, Організація, наш, нами) та її компанії-партнери прагнуть завжди дотримуватися найкращих принципів ділового партнерства та співпраці, виправдання довіри до Ім’я Організації та компаній-партнерів, зокрема дотримання відповідального ставлення до Ваших персональних даних.
Дана Політика конфіденційності регулює політику і процедурні аспекти обробки персональних даних наданих Вами (Користувачем) при використанні Веб-сайту NOO IT SCHOOL (https://nooitschool.com/) та його мобільними версіями/додатками (у подальшому – Сайт), керування та адміністрування якого здійснюється ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА», і є невід’ємною частиною Правил користування Веб-сайтом NOO IT SCHOOL (https://nooitschool.com/).
Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень Законів України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), з урахуванням принципів та вимог Європейського законодавства про захист персональних даних (Загального регламенту про захист персональних даних, Regulation (EU) 2016/679, надалі – GDPR).
Відвідуючи та використовуючи в подальшому Сайт, Користувач визнає та засвідчує, що він ознайомлений та погоджується з даною Політикою конфіденційності (надалі – Політика) та повідомлений про порядок та мету, а також інші умови обробки персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Користувач підтверджує, що він має достатню правоздатність та дієздатність за законами країни Користувача для надання згоди з цією Політикою та згоди на обробку персональних даних Користувача на умовах, що тут викладені.
У випадку, якщо Користувач не має достатнього обсягу дієздатності, цим він підтверджує, що згода з цією Політикою надана його законними представниками (батьками або опікунами), що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни Користувача давати таку згоду.
В інакшому разі, нами застосовуватимуться положення цієї Політики, Законів України, з урахуванням принципів та вимог GDPR.
Наші реєстраційні та контактні дані визначені у розділі «Наші контакти» за якими Ви можете звернутися з будь-яких питань щодо роз’яснення положень даної Політики та обробки Ваших персональних даних.


Терміни які Ми використовуємо
Володілець/одержувач персональних даних (Контролер) – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані та яка самостійно визначає цілі та засоби обробки персональних даних. Для цілей цієї Політики Ми є Контролером.
Розпорядник персональних даних (Процесор) – фізична чи юридична особа, яка здійснює обробку персональних даних від імені Контролера. Ми вправі залучати Процесора для обробки персональних даних в порядку, визначеному цією Політикою.
Обробка – означає будь-яку операцію або набір операцій, які виконуються над персональними даними або над наборами персональних даних Суб’єкта даних, автоматичними або не автоматичними засобами. Такі операції передбачають збір, запис, організацію, структурування, збереження, адаптацію або зміну, перегляд, використання, розкриття (шляхом передачі, поширення чи іншим способом, роблячи їх доступними), вирівнювання або комбінування, обмеження, видалення або знищення персональних даних.
Суб’єкт даних – фізична особа, персональні дані якої оброблюються та яку прямо чи опосередковано можна ідентифікувати за наданими нею персональними даними.
Користувач – суб’єкт даних, який використовує Сайт.
Персональні дані - інформація, яка дає змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати фізичну особу Користувача Сайту, а також інформацію про діяльність Користувача, наприклад, про використання Сайту, якщо таке використання безпосередньо пов'язане з інформацією, що дозволяє прямо чи опосередковано встановити особу Користувача.


Персональні дані які Ми отримуємо від Користувача
При використанні Сайту Користувачем, Ми можемо отримувати від Користувача та в подальшому обробляти частину або усі нижчезазначені персональні дані Користувача:

 • Інформація про Користувача.

Наприклад, ім’я, прізвище та по-батькові Користувача, місце навчання, вік, поштова адреса, адреса електронної пошти та мобільний (контактний) телефон тощо.

 • Інформація про листування (взаємодію) з Користувачем.

Наприклад, будь-які листи, коментарі, пропозиції, скарги, включно із їх аудіовізуальним змістом (фото, відео, аудіо, текстові файли) надіслані нам від Користувача за допомогою Сайту, чатів, електронної пошти, соціальних мереж, телефону та/або будь-яка інша інформація про листування між нами та Користувачем онлайн, у вигляді електронного та/або звичайного листа та/або особистої кореспонденції між нами та Користувачем.
Якщо Користувач контактує з нами за допомогою телефону, Ми можемо обробляти інформацію про номер телефону, який використовується, та будь-яку інформацію, зібрану за допомогою запису виклику.

 • Інформація щодо участі Користувача у діяльності проекту Noo IT School:

Наприклад, персональні дані, що зазначені Користувачем у заявках на участь та/або формах реєстрації, а також історія участі Користувача у діяльності проекту Noo IT School, в тому числі конкурсах/заходах проекту Noo IT School, в яких Користувач брав участь чи одержав перемогу.

 • Інформація про пристрої та технічні дані.

Наприклад, такі персональні дані можуть включати IP-адресу Користувача, дані про операційну систему комп’ютера/мобільного пристрою та тип браузера Користувача, тип мобільного пристрою Користувача, унікальний ідентифікатор пристрою чи ідентифікатор мобільного обладнання Користувача, файли cookie тощо, які обробляються автоматично (в тому числі при завантаженні).

 • Інформація про відвідування Користувачем Сайту.

Наприклад, маршрут переміщення Користувача до Сайту, їх перегляд, перехід з Сайту на інші Веб-сайти (у тому числі дата й час), про сторінки Сайту, які Користувач переглянув, час завантаження сторінки/сторінок Сайту, помилки із завантаженням сторінок, тривалість відвідування Користувачем певних сторінок, а також інформація про взаємодію між сторінками Сайту, які обробляються автоматично (в тому числі при завантажені).

 • Оглядова інформація.

Наприклад, відгуки та/або відповіді Користувача на запропоновані нами маркетингові, рекламні або інформаційні опитування та/або дослідження.


Використання Користувачем публічно доступних чатів,
форумів та/або обговорень на Сайті
Ми можемо запропонувати Користувачу доступ до публічно доступних чатів, форумів та/або обговорень на нашому Сайті, де Користувачі можуть розміщувати власні коментарі та/або обговорення щодо реалізації проекту Noo IT School, в тому числі організації та проведення конкурсів/заходів проекту Noo IT School, чи з інших питань.
При цьому все, що є публічно доступно та Користувачі публікують в мережі Інтернет, є доступним для всього світу.
Ми не робимо жодних заяв та не беремо на себе жодних зобов'язань щодо інформації, яку Користувач добровільно публікує в таких публічно доступних чатах, форумах та/або обговореннях.
У разі якщо Користувач бере участь у такому публічно доступному чаті, форумі та/або обговорені, де персональні дані Користувачів можуть бути розміщені на нашому Сайті, окрім ознайомлення з даною Політикою, рекомендуємо Користувачу обов'язково перевірити правила публічно доступного чату, форуму та/або обговорень перед введенням Користувачем даних, оскільки Користувач зобов'язаний дотримуватися таких правил.


Джерела отримання персональних даних Користувача
Ми отримуємо більшу частину персональних даних Користувача, які Ми в подальшому обробляємо, безпосередньо від такого Користувача або при взаємодії Користувача із нами та/або нашим Сайтом.
Ми можемо додатково отримувати персональні дані Користувача з інших джерел, у тому числі від компаній-партнерів Організації, компаній у сфері технічного обслуговування, з рекламних мереж, провайдерів аналізу даних, постачальників інформаційного пошуку, з баз даних для боротьби з шахрайством та/або інших сторонніх баз даних, в тому числі з санкційних (заборонних) списків, відповідно до положень Законів України та з урахуванням принципів та вимог GDPR.


Контроль Користувача щодо наданих ним персональних даних
Користувач Сайту повністю контролює всі персональні дані, що зазначаються ним у заявках на учать, формах реєстрації, заявках при здійсненні благодійних внесків (переказу коштів) та які він надає нам через наш Сайт.
Користувач має право не надавати нам зазначені персональні дані, проте в такому разі Сайт може працювати некоректно, або деякі функції Сайту можуть бути недоступними.
Користувач Сайту в будь-який час, коли вирішить надати заперечення щодо обробки персональних даних, вирішить видалити/відредагувати (в тому числі оновити) надані ним персональні дані та такі, які Ми оброблюємо, чи якщо Користувач забажає змінити налаштування стосовно інформації, яку він отримує від нас, такий Користувач може повідомити нас про це, відправивши нам листа електронною чи звичайною поштою за вказаною у даній Політиці адресою/контактами, визначеному у розділі «Наші контакти».


Підстави обробки персональних даних Користувача
Дотримуючись положень Законів України, з урахуванням принципів та вимог GDPR, Ми повинні встановити особу Користувача, визначити та ознайомити Користувача с юридичною підставою (основою) для обробки нами персональних даних Користувача.
При цьому для цілей Політики, юридичними підставами (основами), які є допустимими для обробки персональних даних Користувача вважаються:

 • Згода – у разі надання Користувачем згоди на обробку нами наданих ним персональних даних (наприклад, Користувачу буде запропоновано форму згоди щодо обробки його персональних даних, а також можливість та спосіб відкликання такої згоди, визначеною даною Політикою).

 • Явна згода – у разі надання Користувачем явної згоди на обробку нами наданих ним персональних даних (наприклад, вчинення явних та направлених дій).

 • Законні інтереси – у разі обробки нами персональних даних Користувача для забезпечення нами законного інтересу (наприклад, здійснення власної діяльності, визначеної статутними документами Організації, організація та реалізації проектів/заходів тощо).

 • Виконання угоди (договору) – у разі потреби в обробці нами персональних даних Користувача для укладання з ним угоди (договору) та/або його виконання.

 • Юридичні зобов’язання – у разі потреби обробки персональних даних Користувача для виконання нами юридичних зобов’язань.

 • Законні права вимоги – у разі, якщо нам необхідно встановити особу Користувача, коли Ми потребуємо захисту наших інтересів, подання позову проти Користувача або судового розгляду проти нас або третьої сторони.

 • Суспільні інтереси – обробка персональних даних необхідна у зв’язку з суттєвим суспільним інтересом, відповідно до положень Законів України, з урахуванням принципів та вимог GDPR.Мета обробки персональних даних Користувача
Залежно від того, як Користувач взаємодіє з нашим Сайтом, Ми можемо обробляти персональні дані Користувача для того, щоб:

 • Здійснювати реєстрацію Користувача кандидатом в учасники або учасником проекту Noo IT School, а також інших конкурсів/заходів проекту Noo IT School при заповнені ним заявок на участь та/або форм реєстрації.

Юридична підстава: згода.

 • Здійснювати реалізацію проекту Noo IT School та конкурсів/заходів проекту Noo IT School (як одного з напрямків діяльності Організації), в тому числі підготовку, організацію та проведення проекту Noo IT School, а також конкурсів/заходів проекту Noo IT School, на які реєструється або вже зареєстрований Користувач за допомогою Сайту.

Юридична підстава: згода, законні інтереси, явна згода (за потреби), виконання угоди (договорів), юридичні зобов’язання.

 • Для надання послуг, визначених та оголошених Користувачу на нашому Сайті.

Юридична підстава: згода, законні інтереси, виконання угоди (договорів).

 • Проводити інформаційні/рекламні кампанії діяльності проекту Noo IT School, в тому числі конкурсів/заходів проекту Noo IT School та діяльності Організації в цілому, збирати статистику відвідувачів/учасників проекту Noo IT School та або інших конкурсів/заходів проекту Noo IT School, готувати звіт та проводити внутрішній аудит за результатами їх проведення.

Юридична підстава: згода, законні інтереси, юридичні зобов’язання, виконання угоди (договорів).

 • Здійснювати ефективну комунікацію та її облік (в тому числі листування) з Користувачем.

Юридична підстава: законні інтереси, законне право вимоги.

 • Надавати (надсилати) Користувачам, які зареєструвалися за допомогою Сайту та надали відповідну згоду, маркетингові та/або інформаційні/рекламні матеріали.

Юридична підстава: згода, законні інтереси.

 • Здійснювати моніторинг, огляд та опрацювання інформації, щоб розуміти потреби наших Користувачів, а також адаптацію проекту Noo IT School та/або інших конкурсів/заходів проекту Noo IT School під потреби Користувачів.

Юридична підстава: законні інтереси.

 • Виконувати вимоги Законів України (в тому числі щодо захисту суспільних інтересів, протидії шахрайству, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, розслідуванню злочинів, виконання запитів органів державної влади тощо);

Юридична підстава: юридичні зобов’язання, законні права вимоги, законні інтереси, суспільні інтереси.

 • Здійснювати керування, обслуговування (в тому числі забезпечення технічного функціонування, здійснення технічної підтримки, поліпшення Сайту) та налаштування Сайту;

Юридична підстава: законні інтереси, юридичні зобов’язання.


Поширення персональних даних Користувача
Ми можемо обробляти (в тому числі поширювати) персональні дані Користувача всередині власної структури Організації (включно із співробітниками Організації) та серед компаній-партнерів Організації, в тому числі серед іноземних компаній-партнерів (надалі – компаній-партнерів).
При цьому, будь-яка обробка таких персональних даних Користувача всередині власної структури Організації (в тому числі серед співробітників Організації) та серед компаній-партнерів здійснюється виключно у разі наявності такої потреби в цьому та згідно з цілями, передбаченими цією Політикою, відповідно до вимог цієї Політики та положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з такими співробітниками та/або компаніями-партнерами.
Ми можемо залучати інші компанії (в тому числі іноземні), що надають IT та адміністративні послуги, зокрема послуги хостингу, використання хмарних сервісів та баз даних, які будуть обробляти персональні дані Користувача від нашого імені (Процесори), з метою забезпечення технічного функціонування та належної роботи Сайту, здійснення технічної підтримки та обслуговування Сайту.
Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача, виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з цими компаніями та не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей.
Ми можемо залучати інші компанії для здійснення завдань маркетингу, розвитку/рекламування Сайту.
Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача у узагальненому вигляді (без можливості ідентифікувати Користувача), виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з цими компаніями та не мають права використовувати її для будь-яких інших цілей.
У разі, якщо Користувач вважає таку можливість недопустимою, Ми рекомендуємо не надавати персональні дані Користувача при використання ним Сайту та/або негайно припинити використання Сайту.
За будь-яких умов, Ми не продаємо персональні дані Користувача. Ми також не передаємо та не повідомляємо персональні дані Користувача третім сторонам поза межами структури Організації та поза межами компаній-партнерів, крім випадків визначених цією Політикою, Законами України, з урахуванням принципів та вимог GDPR.
Ми зберігаємо за собою право обробляти (в тому числі розголошувати та/або повідомляти) будь-які персональні дані надані Користувачем, якщо це вимагається будь-яким Законом України чи іншим нормативно-правовим актом чи підтвердженою законною вимогою органу державної влади та/або місцевого самоврядування, з метою дотримання вимог Законів України, захисту цілісності Сайту, для виконання запитів Користувачів, органів державної влади та/або місцевого самоврядування, чи з метою сприяння будь-якому розслідуванню з боку правоохоронних органів чи розслідуванню з метою забезпечення громадської (національної) безпеки.


Надсилання Користувачу маркетингових, інформаційних/рекламних матеріалів
Час від часу, за попередньо наданою Користувачем згодою, Ми можемо надсилати Користувачу маркетингові, інформаційні/рекламні повідомлення та матеріали щодо проекту Noo IT School, конкурсів/заходів проекту Noo IT School та/або діяльності Організації в цілому.
У разі, якщо Користувач не здійснить/не погодить позначення пункту про згоду отримувати такі матеріали, Ми не будемо надсилати такі повідомлення та/або матеріали Користувачу.
Час від часу, за попередньо наданою Користувачем згодою, Ми можемо надсилати маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали від імені наших компаній-партнерів щодо конкурсів/заходів та/або проектів які плануються і які можуть зацікавити Користувача.
Якщо Користувач надасть згоду щодо можливості отримувати маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали наших компаній-партнерів, Ми не будемо розголошувати (повідомляти) персональні дані Користувача компаніям-партнерам, а лише будемо надсилати такому Користувачу маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали від імені наших компаній-партнерів.
При цьому Користувач надає згоду/незгоду про можливість отримання маркетингових, інформаційних/ рекламних матеріалів та має право відкликати її в подальшому або надати відповідне заперечення щодо їх отримання, звернувшись до нас за контактами, вказаними у даній Політиці у розділі «Наші контакти».


Права Користувача Сайту щодо персональних даних
За певних умов, зокрема якщо Користувач є резидентом Європейського союзу (ЄС) або знаходиться (перебуває) в Європейській економічні зоні (ЄЕЗ), а також визначених цією Політикою, Користувач Сайту має право вимагати від нас:

 • надати такому Користувачу додаткову інформацію про те, як Ми обробляємо надані ним персональні дані;

 • надати такому Користувачу копію персональних даних, які Ми зберігаємо про нього;

 • усунути неточності в персональних даних такого Користувача та заповнити (оновити) будь-які неповні персональні дані, які Ми обробляємо стосовно Користувача;

 • видалити персональні дані про Користувача, які Ми більше не маємо права обробляти та обмежити спосіб, яким Ми обробляємо персональні дані Користувача, поки нами розглядається питання/запит, з яким такий Користувач звернувся до нас.Крім того, за певних умов, Користувач Сайту має право:

 • у випадках, коли обробка здійснюється на підставі згоди, відкликати таку згоду;

 • вимагати в нас передачі наданих таким Користувачем персональних даних, та даних, які Ми досі зберігаємо у третьої сторони (у разі такого збереження) в електронному вигляді;

 • висувати заперечення щодо застосування до такого Користувача прямого маркетингу, інформаційних/рекламних кампаній в будь-який час;

 • на вчинення інших дій, передбачених цією Політикою, Законами України, а також принципами GDPR.Ці права застосовуються з урахуванням певних виняткових обмежень, передбачених положеннями Політики та/або Законів України, з урахуванням принципів та вимог GDPR, зокрема для захисту суспільних інтересів (наприклад, запобігання або виявлення злочинів) та наших інтересів (наприклад, збереження конфіденційності).
У разі наявності в Користувача будь-яких запитань та/або звернень відносно положень цієї Політики, зокрема реалізації прав Користувача щодо обробки його персональних даних, просимо звертатися до нас за контактами, вказаними у даній Політиці у розділі «Наші контакти».


Захист персональних даних Користувача
Ми зобов'язуємося вживати всіх необхідних технічних, організаційних та адміністративних заходів і вживаємо такі заходи, щоб гарантувати надійну обробку персональних даних Користувача у відповідності до даної Політики та чинних Законів України.
На жаль, передача інформації в мережі Інтернет не є повністю безпечною. Хоча Ми робимо все можливе для захисту персональних даних Користувача (в тому числі використання псевдонімів, шифрування, обмеження доступу до персональних даних тощо) Ми не можемо гарантувати безпеку таких даних, переданих на наш Сайт. У такому випадку Користувач Сайту бере на себе весь ризик при будь-якій передачі персональних даних.
Як тільки Ми отримаємо персональні дані Користувача, Ми зобов'язуємося застосовувати суворі процедури та засоби захисту, щоб запобігти несанкціонованому доступу до таких персональних даних третіх осіб.
Захист персональних даних неповнолітніх
Надання згоди на обробку персональних даних Користувача Сайту здійснюється Користувачем, який досяг шістнадцятирічного віку.
В інакшому разі таку згоду на обробку персональних даних мають надати законні представники Користувача (батьки, опікуни тощо).
Ми приймаємо усі доступні нам технологічні та організаційні можливості, а також розумні дії для того, щоб переконатися, що згода надана Користувачем, який досяг шістнадцятирічного віку.
У разі звернення (зокрема здійснення запиту) до нас законних представників Користувача щодо відсутності надання згоди та/або виявлення, що персональні дані Користувачі надані особою, яка не досягла шістнадцяти років, усі надані такою особою персональні дані негайно будуть видалені нами.


Строки зберігання персональних даних
Персональні дані Користувача, які Ми оброблюємо, не зберігатимуться довше, ніж це дозволено Законом України, з урахуванням принципів та вимог GDPR, і будуть зберігатися лише поки це буде необхідно, щоб надати можливість Користувачу брати участь у проекті Noo IT School та/або інших конкурсів/заходів проекту Noo IT School, надавати будь-які запитувані послуги чи інформацію, розміщену (доступну) на Сайті або для інших цілей, викладених у даній Політиці.
Наприклад, Ми можемо зберігати певну інформацію про листування до закінчення терміну позовної давності, що стосується позовів про отримання подарунку, гранту та/або іншої винагороди за результатами проекту Noo IT School та/або тощо.
Ми також можемо зберігати такі персональні дані Користувача, з метою дотримання вимог Законів України щодо збереження зазначених персональних даних.


Місце зберігання персональних даних
Передача та зберігання персональних даних Користувача здійснюється із дотриманням положень цієї Політики, Законів України, із урахуванням принципів та вимог GDPR, а також дотриманням вимог захисту таких персональних даних (в тому числі договірних) та вимог регіонального (місцевого) законодавства.
У разі передачі нами персональних даних Користувача, що є резидентом Європейського союзу (ЄС) або знаходиться (перебуває) в межах Європейської економічної зони (надалі – ЄЕЗ) та/або обробки персональних даних Користувача за межами ЄЕЗ, Ми можемо вимагати прийняття конкретних додаткових заходів для захисту відповідних персональних даних.
Деякі країни поза межами ЄЕЗ були затверджені Європейською Комісією як такі, що забезпечують суттєво еквівалентний захист норм закону про захист персональних даних громадян ЄЕЗ. Тому, додаткові засоби забезпечення захисту даних не є необхідними для експорту персональних даних в ці країни або території.
У країнах, які не отримали таких схвалень, Ми будемо використовувати відповідні засоби захисту будь-яких персональних даних від передачі, наприклад, типові договірні положення, затверджені комісією ЄС, або обов'язкові корпоративні правила, дозволені відповідними вимогами законодавства.


Файли cookie та їх використання
Використовуючи наш Сайт, Користувач погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до зазначеної Політики. При цьому при першому візиті Користувача на Сайт, Користувач побачить спливаюче інформаційне вікно про використання файлів cookie та надання відповідної згоди про їх використання.
Файли cookie – це текстові файли, які Сайт надсилає на комп’ютер Користувача або інший пристрій Користувача з підключенням до мережі Інтернет виключно для того, щоб розпізнавати комп’ютер/пристрій Користувача, а також дозволити Користувачу без проблем проглядати різні сторінки Сайту, зберігати налаштування та в цілому покращувати взаємодію з Користувачем.
Сеансові файли cookie видаляються автоматично при закритті браузера Користувача, а постійні файли cookie залишаються на пристрої Користувача навіть після того, як браузер закрито (наприклад, щоб запам'ятати налаштування Користувача після повернення на Сайт).
Нами можуть використовуватися наступні файли cookie:
- строго необхідні (мають важливе значення для переміщення Сайтом та використання їх функцій);
- експлуатаційні (аналітичні файли cookie для аналізу використання Веб-сайту нашими відвідувачами та для контролю швидкодії Веб-сайту);
- функціональні (використовуються з метою надання Користувачу певних функцій);
- цільові (збирають інформацію про особливості перегляду Користувачем сторінок Сайту, що пов'язані з пристроєм Користувача, і використовуються для того, щоб зробити рекламу більш актуальною для Користувача та його інтересів);
- флеш (використовуються для покращення взаємодії Сайту з Користувачем, наприклад, збереження уподобань та налаштувань Користувача).
Якщо Користувач не погоджується на використання нами файлів cookie на нашому Сайті, Ми рекомендуємо вимкнути їх, дотримуючись вказівок браузера Користувача, викладених за посиланням http://allaboutcookies.org або негайно припинити використання Сайту у разі неможливості їх вимкнення з будь-яких причин.
Звертаємо увагу, що деякі режими використання Сайту та послуг, що надаються на нашому Сайті можуть працювати з певним відхиленням при відключенні файлів cookie.


Посилання на інші Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи)
Ми можемо встановлювати та розміщувати на нашому Сайті посилання на Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи), які не є в структурі нашої Організації та/або нашими компаніями-партнерами.
Якщо Користувач має намір використовувати зазначені Веб-сайти/соціальні мережі за такими посиланнями, такому Користувачу необхідно переглянути їх умови конфіденційності та їх принципи роботи, зокрема щодо збору та обробки персональних даних Користувачів.
Ми не несемо відповідальності за політику та практику інших компаній, і будь-яка інформація, яку Користувач надає таким компаніям, підпорядковується їх політиці конфіденційності.
Внесення змін до Політики
Час від часу Ми можемо вносити зміни до цієї Політики. При цьому у разі внесення змін до цієї Політики, Ми опублікуємо нову версію на нашому Сайті, власне тому Ми радимо Користувачам періодично переглядати сторінку із Політикою, щоб мати змогу ознайомитись з найновішою версією нашої Політики.
Проте, у разі внесення суттєвих змін до цієї Політики, Організацією буде розміщено повідомлення на нашому Сайті і зазначено термін набуття чинності цих змін. Якщо протягом зазначеного строку Користувач не відмовиться від їх прийняття в письмовій формі, це буде означати, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.


Наші контакти
Юридична адреса ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА»: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 103-А;
Код ЄДРПОУ: 40565261
Email: [email protected]